Contrarian

En blogg om ekonomi.

Bostadsmarknaden

Bloomberg varnar för bostadsbubbla i Sverige

Bostadsmarknaderna världen runt visar liknande tecken som visade sig under 2008 innan den stora bostadskraschen skriver bloomberg.com. Sverige, Nya Zeeland och Kanada listas som de länder högst upp i bubbel-indexet. Det är ett index som dels ser till senaste prisutvecklingen, men även till ration mellan bostadspris och inkomst.Av undersökta OECD-länder, rankar Sverige alltså 3a.

Land Bubbel-ranking Förhållande mellan pris och inkomst Nominell prisuppgång
Nya Zeeland 1 166,6 14,5
Kanada 2 152,3 10,0
Sverige 3 150,4 13,0
Norge 4 140,9 10,9
Storbritannien 5 131,4 9.0
Danmark 6 135,0 9.8
USA 7 94,5 12,6
Belgien 8 138,7 5,7
Österrike 9 143,8 7,3
Frankrike 10 126,0 5,8
Nederländerna 11 136,9 8,7
Tyskland 12 104,3 8,1
Portugal 13 111,5 8,6
Schweiz 14 117,8 5,6
Australien 15 134,6 3,6
Colombia 16 117,2 2,0
Spanien 17 121,4 1,7
Grekland 18 96,3 2,9
Korea 19 60,7 5,4
Finland 20 95,6 3,3
Italien 21 98,5 1,6
Irland 22 104,3 3,1
Japan 23 78,0 1,8

Varför rankar Sverige så högt?

En förklaring är att Sverige har bland europas lägsta räntor för bolån. Bara Portugal, Danmark och Finland har lägre.

Riskerar bubblan att spricka?

Så länge räntorna är så pass låga i Sverige, och ingen drastisk förändring sker i penningpolitiken, finns det en risk att priserna bara fortsätter öka. Det är inte så att priserna på bostäder uppkommer genom en naturlig prisupptäckt. Så länge artificellt låga boräntor existerar är det sannolikt att priserna bara fortsätter öka.

Men med det sagt finns risk på bostadsmarknaden. I och med trenden att jobba hemifrån, kanske bostäder i storstäderna är övervärderade. Och med tanke på hur mycket priserna på bostäder ökat i Sverige på senaste, finns det risk för en uppkommande korrektion.